"Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać.
Naszym zadaniem jest mu pomagać."

John Grisham

Umów wizytę

Adwokat Dagmara Antoniak

W latach 2010-2015 studiowałam na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji w Szczecinie w Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskałam tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobry. W trakcie studiów odbywałam praktyki w kancelariach prawnych oraz w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie.

Pod koniec studiów pracowałam w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na  stanowisku stażysty. Kolejnym krokiem było nabywanie przeze mnie praktyki z prawa karnego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie na stanowisku asystenta prokuratora, który to zawód wykonywałam do momentu rozpoczęcia aplikacji adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej w Szczecinie.

W toku aplikacji adwokackiej praktykowałam w jednej ze szczecińskich kancelarii, a jednocześnie uzyskałam certyfikat TOLES - Legal english.

Egzamin adwokacki zdałam w 2020 r. uzyskując jeden z najlepszych wyników w Szczecinie. Pozwoliło mi to na rozpoczęcie prywatnej praktyki, o której marzyłam będąc jeszcze beztroskim dzieckiem.

Usługi

Jako adwokat oferuję swoje usługi w zakresie pomocy prawnej i reprezentacji przed sądami. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym i gospodarczym. Zajmuję się także sprawami związanymi z opiniowaniem prawniczym oraz sprawami karno skarbowymi. Moim głównym celem jest zapewnienie skutecznej i profesjonalnej obrony interesów moich klientów, a także dostarczenie im jasnych i rzetelnych informacji na temat ich sytuacji prawnej. Jestem zawsze gotowa do indywidualnego podejścia do każdej sprawy i dokładnego poznania potrzeb moich klientów.

Prawo Karne i Karne Skarbowe

 • reprezentacja podejrzanych/oskarżonych na każdym etapie postępowania, w tym w postępowaniach kontrolnych i podatkowych;
 • pomoc i wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych;
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo Wykroczeń i Wykonawcze

 • reprezentacja obwinionych na każdym etapie postępowania;
 • sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym, w tym reprezentacja skazanych na etapie postępowania wykonawczego.

Prawo Rodzinne

 • świadczenie pomocy prawnej ze spektrum spraw rodzinnych, tj. rozwody, sprawy o alimenty, kontakty z dziećmi itp., w tym pomoc w polubownym zakończeniu sporu;
 • reprezentacja stron na każdym etapie postępowania.

Prawo Cywilne

 • reprezentacja stron na każdym etapie postępowania, w tym pomoc w polubownym zakończeniu sporu;
 • wsparcie prawne osób z kręgu osób najbliższych spadkobiercy.

Obsługa Przedsiębiorców

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądami;
 • analiza umów, stała obsługa.

Opiniowanie Prawne

 • analiza sprawy i rzetelne sporządzanie opinii i umów.

Kontakt

Adres:

ul. Lipowa 2
72-200 Nowogard
Zachodniopomorskie, Polska

Telefon:

+48 515 005 686

Numer konta:

70 1050 1559 1000 0092 9201 2045
ING Bank Śląski S.A.